This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://dozem.istanbul.edu.tr ]
Export date: Thu Dec 13 19:08:12 2018 / +0000 GMT

Dozem'in Amaçlarıİstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

* Doğal Zenginliklerimizin başında gelen Biyolojik Zenginliklerimizden ülkenin flora ve faunasını saptamak, mevcut türlerin yayılış alanlarını belirlemek, Jeolojik devirlerde oluşmuş fosil yataklarını saptamak ve bu yataklardaki bitki ve hayvan türlerini belirleyici araştırma ve çalışmaları yapmak,

* Doğa Tarihi Müzesi'nin kurulabilmesi için g