İstanbul Üniversitesi
http://dozem.istanbul.edu.tr/?p=6362
Export date: Thu Dec 13 19:09:33 2018 / +0000 GMT

Dozem'in Amaçları


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir.
* Doğal Zenginliklerimizin başında gelen Biyolojik Zenginliklerimizden ülkenin flora ve faunasını saptamak, mevcut türlerin yayılış alanlarını belirlemek, Jeolojik devirlerde oluşmuş fosil yataklarını saptamak ve bu yataklardaki bitki ve hayvan türlerini belirleyici araştırma ve çalışmaları yapmak,
* Doğa Tarihi Müzesi'nin kurulabilmesi için gerekli olacak Biyolojik ve Jeolojik materyalin temini amacı ile bu materyale sahip olan Üniversiteler, Bakanlıklara bağlı kuruluşlar, Okullar, Vakıflar, Dernekler ve benzeri kuruluşlarla ilişki kurmak,
* Endemik bitki ve hayvan türlerini doğal ortamına uygun saha ve seralarda yaşatmak ve üretmek,
* Ülkemizin bugünkü ve Jeolojik devirlerdeki Flora, Fauna ve Ekoloji konularında araştırma ve yayınlar yapmak,

*Ülkemizde Flora, Fauna ve Ekoloji konularında araştırmacıların yetiştirilmesinde yardımcı olmak,
* Flora, Fauna ve Ekoloji alanlarındaki Bilim adamları arasında bilgi alışverişini sağlamak üzere Kongre ve Sempozyumlar, genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak amacı ile kurslar düzenlemektir.
Post date: 2012-08-14 15:00:53
Post date GMT: 2012-08-14 12:00:53

Post modified date: 2012-11-19 09:50:32
Post modified date GMT: 2012-11-19 07:50:32

Export date: Thu Dec 13 19:09:33 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://dozem.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com