Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan (1997) “Doğal Zenginlikleri Araştırma  ve Uygulama Merkezi” (DOZEM) ‘nin kuruluş amaçları arasında ülkemiz Biyolojik Zenginliklerinin araştırılması, floral, faunal ve ekolojik çalışmaların yönlendirilmesi ve onlara katkı sağlanması; jeolojik devirlerde oluşmuş fosil yataklarının saptanması ve bu bölgelerdeki bitki ve hayvan türlerinin belirlenmesi yönündeki çalışmalara da destek verilmesi ile ülkemizin zenginlikleri konusunda dikkatleri çekmek, varoluşumuzu borçlu olduğumuz bu zenginlikleri yitirmemize neden olan düşünce ve eylemlere karşı bilimsel mücadele etmek ve toplumsal bilinçlendirmede yol göstermektir. Merkezin yukarıda sözü edilen konular bağlamında ana hedefi ise, İstanbul Üniversitesi içersinde bir “Doğa Tarihi Müzesi” kurulmasına öncülük etmek olarak belirlenmiştir. Merkezimiz bütün bunların dışında flora, fauna ve ekoloji alanında Türkiye’de çalışan bilim insanları arasında bilgi alışverişini sağlamak üzere bilimsel toplantılar ve kurslar düzenlemeyi de hedeflemektedir.  Merkezimiz, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi ve bitki varlığı aynı zamanda bu merkezin Botanik konularındaki uygulama yeridir.  Ayrıca DOZEM tarafından kurulacak olan   "Doğa Tarihi Müzesi" ile Batı Üniversitelerinde sık görülen "Botanik Bahçesi- Doğa  Tarihi Müzesi" kompleksinin Türkiye de gerçek anlamda hayata geçirilmesine olanak  sağlanacaktır.