Yönetim Kurulu

 
Görev Müdür
İsim Prof.Dr. Müfit Özuluğ
Adres İ.Ü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
e-mail mozulu@istanbul.edu.tr
Telefon (0212)455 57 00 (Dahili: 12046)
Web Adresi http://aves.istanbul.edu.tr/mozulu/
   
Görev Müdür Yardımcısı
İsim Yard.Doç.Dr. Oya Özuluğ
Adres İ.Ü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı
e-mail oozulu@istanbul.edu.tr
Telefon (0212)455 57 00 (Dahili: 15122)
Web Adresi  http://aves.istanbul.edu.tr/oozulu/
   
Görev Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Prof. Dr. Lütfiye Eryılmaz
Adres İ.Ü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
e-mail lutmazer@istanbul.edu.tr
Telefon (0212)455 57 00 (Dahili: 15114)
Web Adresi  http://aves.istanbul.edu.tr/lutmazer/
   
Görev Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Prof. Dr. Özkan Özden
Adres İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
e-mail ozden@istanbul.edu.tr
Telefon (0212)4555700 (Dahili: 16440)
Web Adresi  http://aves.istanbul.edu.tr/ozden/
   
Görev Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Doç. Dr. Ercan Arıcan
Adres İ.Ü Fen Fakültesi Moleküler  Biyoloji Bölümü
e-mail earıcan@istanbul.edu.tr
Telefon (0212)455 57 00 (Dahili: 15119)
Web Adresi                                              http://aves.istanbul.edu.tr/earican/  
Görev Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Doç. Dr. Ayşegül Mülayim
Adres İ.Ü Fen Fakültesi Moleküler  Bölümü
e-mail aysegulm@istanbul.edu.tr
Telefon (0212)455 57 00 (Dahili: 12046)
Web Adresi                                         http://aves.istanbul.edu.tr/aysegulm/            
Görev Yönetim Kurulu Üyesi
İsim Yard.Doç. Dr. Özcan Gaygusuz
Adres İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı
e-mail ozcan.gaygusuz@istanbul.edu.tr
Telefon (0212)455 57 00 (Dahili: 16419)
Web Adresi                                                         http://aves.istanbul.edu.tr/ozcan.gaygusuz/