Yayınlar

Merkezimiz tarafından uluslararası hakemli bir dergi olarak yayın hayatına 2017 yılında başlayan dergimiz Dergipark sistemi üzerinden online olarak yayınlanmaktadır.Merkezimiz, ”Türk Doğa Bilimcileri Biyografiler Serisi adı altında ülkemizde doğa bilimlerinin gelişmesinde  katkısı olan ve özellikle 1933 Üniversite Reformu sonrasında Fen Fakültesinde doğa bilimlerinde eğitim ve öğretim hizmeti veren  öğretim üyelerinin biyografileri ile bilimsel çalışmalarının sunulacağı bir dizi etkinliğin gerçekleştirilmesini ülkemizin doğal zenginliklerinden flora ve fauna varlığımızın belirlenmesinde yaşanan tarihi süreçlerin ortaya çıkması açısından önemseyerek programına almıştır

Bu düşüncenin ilk etkinliğine Türkiye’de gerek Botanik gerekse Bitki Sistematiği bilim dallarının kurulmasında ve bilim dalı olarak kökleşip gelişmesinde yarım yüzyıla yakın emek veren bilim adamlarından Prof.Dr.Hüsnü DEMİRİZ ‘in tanıtılması ile (Türkiye’de Botanik-Zooloji Eğitimi ve Öğretiminde 67 Yıl: 1933-2000  -Prof. Dr. Hüsnü Demiriz [1920-1999] Anısına Bilimsel Toplantı. - İstanbul, 24 Mart 2000. İ.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı) başlanmış ve  etkinlikler, Zooloji Bilim Dalının kurulması ve gelişiminde önemli rolü olan Prof. Dr. Atıf ŞENGÜN ile ilgili bir amfi açılış törenine (1933 Üniversite Reformu Sonrasında İstanbul Üniversitesi , Fen Fakültesinde Zooloji Bilim Dalının Gelişmesine Katkısı Olan Türk Bilim Adamları: Prof. Dr. Atıf ŞENGÜN (Biyografisi, Bilimsel Çalışmaları, Türkiye’deki Zooloji Eğitimi ve Öğretimine Katkıları)  Atıf  ŞENGÜN Amfisi Açılış Töreni  - 30 Mayıs 2001) katkı sağlanması  şeklinde devam ettirilmiştir.

Bu etkinlikler dizisi, merkezimizin bülteni  olan Acta Naturae (Doğadan Haberler) içersinde verilmeye başlanmıştır.   Acta Naturae  Sayı : 2’ de “Müzelerin, Botanik ve Hayvanat Bahçelerinin Toplumsal Eğitime Katkısı” adlı etkinliği bir panel ile gündemine alarak doğal zenginliklerimizin eğitimdeki rolüne dikkat çekmeyi amaçlamıştır.   “İstanbul Üniversitesi  Botanik Bahçesi 65 Yaşında “   “Geçmişten Günümüze İ.Ü.Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü  Zooloji Müzesi “, “Doğa Tarihi Müzelerine Tarihsel ve Felsefi Bağlamda Bir Bakış” gibi konuşmalar ve “İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Enstitüleri: Kuruluş Süreci ve Tarihsel Belgeler” konulu yazılar ile de etkinliğin içeriği zenginleştirilmeye çalışılmış ve yapılan toplantı İstanbul içinde ve diğer bazı Üniversitelerde yoğun ilgi ile karşılaşmıştır.

Acta Naturae  Sayı : 3’de  1933 Üniversite Reformu Çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Fen    Fakültesinde Eğitim ve Öğretime Katkıda Bulunan Avrupalı  Bilim Adamları : Ord.  Prof. Dr. André Naville (1895 – 1937)  Biyografisi,  Bilimsel Çalışmaları ve Zooloji Bilim Dalına  Katkıları. adlı konu “1933 Üniversite Reformu Çerçevesinde İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesinde Zooloji Bilim Dalı’nın kurulmasında yer alan Avrupalı bilim adamlarından Ord. Prof. Dr. André NAVILLE’in bronz büstü ve plaketinin Botanik Ana Bilim Dalı Dershanesine Asılması Töreni”nde açılışa katılan çok sayıda akademisyen ve öğrenciye aktarılmıştır.     

Üniversite Reformunun 70. yılı  çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde eğitim ve öğretime katkıda bulunan Avrupalı bilim adamları arasında yer alan Ordinaryüs Profesör Dr. Curt KOSSWIG’in 100. doğum yılı anısına, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından hazırlanan “Uluslararası Balıkçılık ve Zooloji Sempozyumu ”( 24 – 26.10.2003) ‘na katkı bağlamında bu değerli bilim adamını yaşadığı bilimsel çevresi ile tanıtmak; çalışmalarını  ve Türkiye’de Zooloji bilim dalına olan yadsınamaz desteklerini ortaya koymak için Merkezimizin bülteni olan Acta Naturae  Sayı : 4’ de “Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG’in  Bilimsel Çalışmaları  ve  Türkiye’de Zooloji Bilim Dalına Katkıları “na ayrılmıştır.

Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig ile uzun yıllar birlikte çalışan ve onunla Anadolu’nun pek çok yöresine giden Türkiye’nin ilk Doğa Tarihi fotoğrafçılarından olan Cafer TÜRKMEN’in çekmiş olduğu fotoğraflar ve filmler, Türk Doğa Tarihi’nin gelişim sürecinin geçmişten günümüze izlenmesinde  paha biçilmez belgeler olarak durmaktadır. Zooloji ve dolayısı ile Biyoloji bilimine yapmış olduğu üstün belgesel ve doküman oluşturma gayretlerinden dolayı  Cafer TÜRKMEN’in de Curt Kosswig’in  100. doğum yılı anısına, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından hazırlanan “Uluslararası Balıkçılık ve Zooloji Sempozyumu ”( 24 – 26.10.2003)’’na kendi biyografisi ve çalışmalarından örnekler  ile katılması istenmiş ve kendisi bu görevi severek üstlenmiştir. Merkezimizin yayın organı olan Acta Naturae’nin Sayı: 4 (Ek Sayı)’sında Cafer TÜRKMEN’in çalışmalarından bazı örneklere yer verilmiştir.

Merkezimiz bu   etkinliğe de öncekilerde olduğu gibi katkı bağlamında olmak üzere bu değerli bilim adamını yaşadığı bilimsel çevresi ile tanıtmak; çalışmalarını  ve Türkiye’de Botanik bilim dalına olan yadsınamaz katkılarını  ortaya koymak için  Acta Naturae’nin 5. sayısını,  Alfred HEILBRONN ‘un bilimsel çalışmaları  ve  Türkiye’de Botanik bilim dalı ile Botanik bahçesine olan katkılarına ayırmıştır.  

            Merkezimizin kurucusu ve Yönetim Kurulunun sürekli üyeleri arasında yer alan Prof.Dr.Dinçer GÜLEN 14 Ocak 2004 tarihinde yaş sınırlamasından emekliye ayrılmıştır. Dinçer GÜLEN, asistanlığından itibaren Üniversite organlarında çalışmayı ilke edinmişti. Bu nedenle pek çok kişi tarafından yalnız İstanbul’da değil Anadolu’nun pek çok Üniversitesinde hem bilimsel hem de sosyal yanı güçlü bir öğretim üyesi olarak tanınmaktadır. Bu nedenle akademik yaşamını tepe noktalarından birisinde tamamlayan kendisinin bilimsel ve yönetimsel etkinliklerini genç araştırma görevlileri ile öğretim üyelerine tanıtmak bizle için akademik bir borç sayılmıştır. Prof.Dr.Dinçer GÜLEN’in bir zoolog ve botanikçi olarak Türkiye’de Biyoloji eğitimi ve öğretimine  pek çok katkılarda bulunmuş bir bilim adamı olarak merkezimizin “Türkiye’nin Doğa Bilimcileri Biyografiler Serisi” içerisinde anılması önerilerek merkez bülteni olan Acta Naturae Sayı 6 ‘da kendisinin bilimsel ve yönetimsel etkinliklerine ayrılmıştır.

Türkiye’de Biyoloji eğitimi ve öğretiminde öncü konumda olan İstanbul Üniversitesinde 1950 yılında kurulan Türk Biologi Derneği bilimsel ve toplumsal anlamda pek çok ilki gerçekleştiren bir dernek olmuştur. Bu derneğin yayın organı olan Biologi Dergisi de çok sayıda eğitim ve öğretime yönelik yazılar ile bilimsel makalelere yer vermiştir. Merkezimizin bülteni olan Acta Naturae Sayı  7 , “Türkiye’de Biyoloji Dernekleri ve Doğa Bilimlerine Katkıları” Türk Biyoloji Derneğinin Kuruluşunun 55 Biyologlar Derneğinin Kuruluşunun 30.yılı Nedeniyle Bilimsel Toplantı” başlığı altında yayınlanmıştır.. 1975 yılından itibaren Biyologlar Derneği adını alan bu derneğin de bu ad altında kuruluşunun 30.yılı dolduğundan Biyologlar Derneğine ilişkin etkinliklere de yine bülten içersinde yer verilmiştir.

Acta Naturae 8. Sayısını, Türkiye’nin Cumhuriyet’in ilanından sonra kurulan en eski ve en zengin Üniversite Botanik bahçesi olan Alfred Heilbronn Botanik Bahçesinin 75. Yaşına ayrılmış; Cumhuriyetimiz’in En Eski Üniversite Botanik Bahçesi 75 Yaşında: 1935-2010 (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesinin Kuruluş Yıldönümü İçin Bilimsel Toplantı) başlığı altında yayınlanmıştır.