Faaliyetler

Merkezin Gerçekleştirdiği Konferans ve Toplantılar.

Tıbbi Bitkilerin Biyoçeşitlilikteki Yeri, 22 Mart 2019, Prof.Dr. Emine Akalın, Konferans.

2 Deniz 1 Şehir:Su Altından İstanbul, 26 Mart 2019, Belgesel Gösterimi.


Merkez Müdürü Müfit Özuluğ  ve Yönetim Kurulu üyelerinden Özcan Gaygusuz' unda aralarında bulunduğu bir ekip tarafından "Trakya Bölgesi Akarsu Sistemleri Balık Faunasının Son Durumu" adlı bir 3001 TÜBİTAK projesi yürütülmüş ve 2018 yılında tamamlanmıştır.

Merkez Müdürlerimizden Orhan Küçüker tarafından yürütülen "İstanbul Üniversitesi Doğa Bilimleri Müzesi /Botanik Bahçesi, Herbaryum /Kurutulmuş Bitkiler Müzesi  ve Zooloji  Müzelerinde Bulunan  Eğitim-Öğretim Araçları  Koleksiyonu ve  Doğa Tarihi Kitapları İçin Resimli ve Açıklamalı  Katalog  Hazırlanması" adlı İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi güdümlü projesi 2018 yılında tamamlanmıştır.